Szemán Attila – Publikációk

Publikációk:
 
Önálló kötetek:
- Hagyományos nyíltlángú bányamécsesek Magyarországon Érc és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 19. Rudabánya 1999.
- Szintes szállítás a magyarországi ércbányászatban a kezdetektől a 19. század derekáig Érc és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 27. Rudabánya, 2003.
- In Necessitate… A Rákóczi-szabadságharc „labanc” szükségpénze Martin Opitz Kiadó Budapest, 2003.
- Bergwerksmünzen Ungarn und Siebenbürgen (1548-1947) (Magyar és erdélyi bányapénzek katalógusa) hn. 2008. 504.p. Kiss Gábor társszerzővel
 
 
 
Könyvrészletek:
- A bányászat az ország három részre szakadása idején a 16. század közepétől 1711-ig in: A magyar bányászat ezredéves története I. köt. IV.fej. 136-197.p. OMBKE Budapest,1997.
- A bányavárosi és bányász családi címerek Benke Istvánnal és Káplánné Juhász Mártával közösen in: A magyar bányászat ezredéves története III. köt. V.fej. 386-430.p. OMBKE Budapest, 2001.
 
Tanulmányok, cikkek:
- Eine Goldschmiedearbeit als besonderes gewerbehistorisches Zeitdokument. Der "Bergmannspokal" der Esterházy-Sammlung Ars Decorativa 17(1998) 49-68.p.
- Die Schemnitzer und der Kaschauer Kupferpolturen und ihre Gegenstemplungen Münzen & Papiergeld H O9 1998. 75-76.p. Kiss Gáborral közösen
- Bergwerksmarken aus Ungarn und Siebenbürgen Münzen & Papiergeld H O5 1999. 65-68.p Kiss Gáborral közösen
- Rézpénzek és bányászat a 17-18. század fordulójának Magyarországán (A réz váltópénzek első megjelenése) in: Numizmatika és társtudományok III. a Nyíregyházán 1997. október 17-19. között tartott konferencia előadásai Nyíregyháza, 1999. 261-267.p.
- Bányamécsesek G. Agricola De re metallicá-jának metszetein Technikatörténeti Szemle 22(1997-98) Budapest, 2000. 85-95.p. - Az Árpád-kori vasasi vasbányászat és vaskohászat in: Tanulmányok Pécs történetéből 5-6. Pécs, 1999. 47-66.p.
- Svaiczer Gábor alsó-magyarországi főkamaragróf mint gyűjtő Kőhegyi Mihállyal közösen Soproni Szemle 54(2000) 167-172.p. - A főkamaragróf szász bárdja Nyugati Kapu 2.évf. 71.sz.(2000.07.28.) 6.p.
- A brennbergbányai bányászlámpák Soproni Szemle 54(2000) 3.sz. 229-239.p.
- Legkorábbi magyarországi bányapénzeink Numizmatikai Közlöny 100-101(1999-2000) p.89-96. 1.tábla
- Selmecbánya címerei I. Erdészeti Lapok 9(2000) p.260-262.
- Bányapénzek, réz váltópénzek, szükségpénzek a XVII. század második felétől a XVIII. század elejéig in: Múltunk építőkövei Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára Székesfehérvár, 2001. 123-147.
- Dísz bányászkalapácsok és -ékek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében Folia Historica 21.(1998-1999) Budapest, 2000.(ténylegesen 2001. szept.) 117-163.p.
- A Zrínyi-család bányászatának és érmészetének összefüggései Az Érem 57 (2001) 2. p.26-34.
- A bányaművelés története a Kárpát-medencében(39-46.p.), A bányagépesítés fejlődése(47-51.p.) c. fejezetek in: Kiállításvezető (A Központi Bányászati Múzeum állandó kiállításainak vezetője) Sopron, 2001.
- A bányaszállítás kezdetei Magyarországon Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből Prof. Dr. Pungor Ernő tiszteletére MTESZ Budapest, 2001. 181-185.p.
- Eine bergmännische Geduldflsche in der Sammlung für Keramik und Glas des Kunstgewerbemuseums Budapest Ars Decorativa 20(2001) 53-75.p.
- „HOGY ARANY ÉS EZÜST BŐVEN LEGYEN...” Középkori ércbányászat a Kárpát-medencében a Központi Bányászati Múzeum által készített múzeumi CD (szerk. Szentpéteri József, felelős kiadó Bircher Erzsébet múzeumigazgató) két fejezete: A bányaművelés története és A bányagépesítés fejlődése c. 2002. augusztus
- A magyarországi verdejegyek és az ötvös próbajegyek összefüggéseiről a 15-18. században in: A numizmatika és társtudományok IV. az Esztergomban 1999. október 1-3. között tartott konferencia előadásai Budapest, 2002. 123-137.p.
- ”Kincseink” Tárgyak Sopron 725 éves történetéből (2002. szept 25. - okt. 31.) c. kiállítás katalógusából a Központi Bányászati Múzeum két tárgyának, a selmeci bányahegynek (35) és az Esterházy-bányászserlegnek(36) a leírása 28-29.p.- megjelent 2003. április
- Táblapénz vagy táblaréz? Éremtani Lapok 79.sz. /2003 17-19.p.
- A szivattyúzás kezdetei a magyarországi bányászatban in: Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk Info-Prod 10. évf.(2003) 7-11.p.
- Csillére támaszkodó bányász - egy kisplasztika történetéhez Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből Budapest, 2003. 159-162.p.
- Palackba zárt bánya Magyar Múzeumok 9(2003) 3.szám 47-49.p. IV. színes kép mell.
- Az Erdélyi Bánya R.T. bányapénzeiről Éremtani Lapok 88.sz. /2004. dec. 18-19.p.
- Egy resiczai kisplasztika történetéhez. BKL Kohászat 137(2004) 3. szám p.19-22.
- Két ritka úrvölgyi bányapénzünk Az Érem 61 (2005) 1. 15-21.p.
- Aligha bányapénz. Éremtani Lapok 91.sz. /2005. 10-15.p.
- Vocem preco! Újabb keletű tévedések a selmeci hagyományok területén BKL Bányászat 138(2005) 4. sz. 51-52.p.
- Schmöllnitzer Bergwerksmarken / Mine tokens of Smolnik / Smolnicke banské znaky Nemzetközi numizmatikai szimpózium Smolník 2005 előadásainak tartalmi kivonatai a Szlovák Numizmatikai Társulat kiadása Smolník, 2005.09.18. 3-4. p.
- Szemán Attila: Gróf Steinville István generális bányászati érme in: Im Memoriam Ludovici Huszár szerk.: Bíróné Sey Katalin Hn. (Budapest), 2005. 242-254.p.
- A bányászkapáról in: Bányászattörténeti Közlemények I. Rudabánya, 2006. 5-35.p.
- A magyarországi bányaszivattyúzás sokszínűsége a 19-20. század fordulóján a hirdetések tükrében in: Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk Info-Prod 10. évf.(2006) 6-8.p.
- A rézpénzek szerepe a Rákóczi-szabadságharc kitörésében és bukásában Történeti Muzeológiai Szemle 6(2006) 25-36.p.
- Szomolnoki bányapénzeink in: Bányászattörténeti Közlemények II. Rudabánya, 2006. 15-45.p.
- Schmöllnitzer Bergwerksmarken Numizmatika 21(2006) 31-40.p.
- Pénzverők bányászpalackokban in: A numizmatika és társtudományok VI. a Székesfehérváron 2004. szept. 24-26. között tartott konferencia előadásai Székesfehérvár, 2007. 241-257.p.

– 2. Paulinyi Oszkár Gazdag föld – szegény ország Tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából [Reiche Erde – armes Land. Studien zur Geschichte des Bergbaus in Ungarn]. Szerkesztette Búza János – Draskóczy István Budapest: Corvinus Egyetem, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány, Miskolci Egyetem 2005. 427 S., 4 Kt., 4 Abb., zahlr. Tab. = Gazdaság- és Társadalomtudományi Kötetek 3. Ungarn-Jahrbuch Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, 28(2005-2007) München 2007. 504-506.p.
– 3. Pandula Attila: Az egykori körmendi herceg Batthyány-Strattmann-féle fegyvertár. Testis Temporis - Az idők tanúja 21. Körmend, 2008. – könyvismertetés Turul (2008). Turul (2008) 4. sz. 129-130. p.
 
Absztraktok:
- Schmöllnitzer Bergwerksmarken / Mine tokens of Smolnik / Smolnicke banské znaky Nemzetközi numizmatikai szimpózium Smolník 2005 előadásainak tartalmi kivonatai a Szlovák Numizmatikai Társulat kiadása Smolník, 2005.09.18. 3-4. p.

– Die bisher unbekannte Darstellung des Schinzeugs, előadások nyomtatott és CD-én közreadott változata az International Society for Mine Surveying XIII International Congress (A Nemzetközi Bányamérő Társaság XIII. Nemzetközi Kongresszusa) Budapest, Hungary, 24-28 September 2007(megjelent a kongresszusra) 063.sz. abstract