A Mecsek Bányászatának Története

Bányászattörténeti Kiállítás
A Mecsek hegység területén az 1700-as évek közepétől (~ 1769) ismert a fekete kőszén előfordulás. Kitermelése még a 18. században megkezdődött, és egyre nagyobb intenzitással folyt. Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) 1850-től 100 éven át nagyipari módszerekkel termelte, forgalmazta és hasznosította a Mecsek kokszolásra is alkalmas szenét. A DGT már a 19. század utolsó negyedétől és őrizte a bányamunka jellegzetes használati eszközeit és dokumentumait. A gyűjteményét használva rendszeres kiállítója volt a helyi (1888), a millenniumi (1896) és a párizsi (1900) kiállításoknak. A múlt emlékeinek gyűjtéséről és megőrzéséről 1945 után a mecseki bányászatban dolgozó vállalatok (Mecseki Szénbányák, Mecseki Ércbányászati Vállalat, Bányászati Aknamélyítő Vállalat) gondoskodtak. A vállalatok a DGT egykori székházában (Pécs, Mária utca) 1977-ben hozták létre a Pécsi Bányászati Gyűjteményt, amely 1982-től Mecseki Bányászati Múzeum névvel működött. Az alapító bányászati vállalatok felszámolása, illetve a „DGT székház” értékesítése 1993-ban az állandó kiállítás megszüntetését eredményezte. A Mecseki Bányászati Múzeum feladatait és gyűjteményeit 2004-től a Központi Bányászati Múzeum vette át és Mecseki Bányászati Gyűjtemény néven működteti. A gyűjteményből rendezett történeti kiállítás 2010. május 28-ától a földalatti kiállítás közvetlen szomszédságában a Káptalan utca 3. szám alatt várja látogatóit.
 
Alábbiakban a kiállítás forgatókönyvébe is bepillanthatnak. (A forgatókönyv szerzője és a kiállításrendezője: Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet.) Kattintson ide.